loading

Sayın Üyelerimiz
 
21 MAYIS 2017 tarihinde yapılan Kooperatifimizin Genel Kurulunda alınan tavsiye kararı gereğince Danışma Kurulları kurulması ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda bilginiz için sunulmuştur.
Saygılarımızla
Yönetim
DANIŞMA KURULLARI
 
1.     Maksat: Danışma Kurullarının kurulma amacı; SS Yurtkent Ankara Villaları Konut Yapı Kooperatifi sınırları içerisinde sitemizi fiziksel, sosyal ve tesis olarak  geliştirmek, güzelleştirmek,  çözüm gerektiren hukuki ve idari konularda  yaratıcı fikirler tespit edip bu konularda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır.
 
2.     Danışma Kurullarına katılımda gönüllülük esastır. Arzu eden üyeler her safhada bu kurullara katılabilir.
 
3.     Danışma kurulları kendi içerisinde bir Koordinatör belirleyip onun koordinatörlüğünde faaliyet icra eder.
 
4.     Danışma kurulları kendi içerisinde karar vererek yapacağı araştırma ve incelemelerin şeklini, zamanını tespit eder.
 
5.     Danışma Kurularının  Koordinatörleri Toplantı günlerini kurul üyelerine bildirir. Azami katılım sağlayabilecek günlerde toplantı yapılması konusuna dikkat edilir.
 
6.     Danışma Kurulları toplantılarını nerede yapacaklarına kendileri karar verir.  Yönetim Binası bu maksatla kullanılabilir.
 
7.     Danışma Kurulu kendi konusu ile ilgili her türlü araştırma ve incelemeyi yapabilir. Konusunu her yönüyle inceler.
 
8.     Danışma kurulları yönetim kurulundan her konuda bilgi, kırtasiye ve malzeme desteği talebinde bulunabilir.
 
9.     Bu araştırma ve incelemenin sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler  Yönetim kuruluna tercihen yazılı olarak bildirilir.Danışma Kurulları
1.     Ilgın Protokolları İnceleme Kurulu
-         Kadir Arıcı               
-         Rahmi Ünal              
-         Bülent Erdoğan        
-         Eyüp Sarı                  
-         (Yılmaz İçöz)          
 
2.     Güvenlik ve İletişim Kurulu
-         Nejat Eşme               
-         Derya Onur Ergün    
-         Arda Güngör            
-         Engin İnal                
-         Mehmet Cüceoğlu    
-         Nihat Ali Özcan      
-         E.Engin Atay            
 
3.     Spor tesisleri Kurulu
-         Erhan uzun                  
-         Ümit Aktaş                  
-         Mete Yurdakul             
-         Ceyhan Kardeş            
-         Tanju Türk                   
-         Kemal Köksal              
-         Çağın Görkem Bingöl
-         Fikret Tolungüç          
 
4.     Çevre Düzenlemesi Kurulu
-         Ümit Aktaş                
-         Cengiz Öktem          
-         Yusuf Berberoğlu      
-         Kamuran Sayman      
-         Ali Akgöz                  
-         Turgay Bakkal           
 
5.     Hukuk Kurulu
-         Kadir Arıcı                
-         Rahmi Ünal               
-         Bülent Erdoğan