loading

 
               S.S. YURTKENT ANKARA VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ       
EVİNDE İNŞAAT YAPTIRACAK OLAN ÜYELERİMİZİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 1. Evlerinizde yapacağınız inşaatları Yönetimle mutlaka koordine ederek başlatmak sizlerin menfaatine olacaktır. (Yer altı doğalgaz, su, elektrik, fiber optik ve 2nci su hattı, evin iç tesisatı gibi altyapıların nereden geçtiğini tam olarak öğrenmek, evlerinde yapılabilecek tadilatların sınırını belirlemek ve teknik destek konusunda bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla)
 2. İnşaat öncesinde yağmursuyu ve kanalizasyon giderleri konusunda sizlerin menfaati için ve ileride çıkabilecek önemli alt yapı sorunlarıyla karşılaşmamak için, mutlaka Yönetim ile görüşmenizi tavsiye ederiz.
 3.         Parsel sınırlarını ilgili makamlarla koordine ederek tam olarak tespit etmek konusundaki tüm sorumluluk ev sahibine aittir. (Ev sahibi Kooperatif görevlisi teknik personelden ada / parsel sınırlarının krokisini alabilir, bu konuda sorumluluk ev sahibinde olarak teknik yardım alabilir.)
 4.        Ev sahibi inşaatında çalıştırdığı işçilerin etrafa rahatsızlık vermemesini sağlamakla yükümlüdür.
 5. Ev sahibi inşaat malzemelerini bahçesinde uygun bir yere indirmelidir. Yollar ve kaldırımlar kısa süreli indirilmenin dışında trafik güvenliği ve emniyet bakımından işgal edilmemelidir. Kısa süreli de olsa yola malzeme konulması durumunda güvenlik açısından trafik ikaz işaretlemesi yapmak ev sahibinin sorumluluğundadır. (Belediyenin zabıta kanalıyla yol ve kaldırımlara malzeme indirenlere ceza yazacağı unutulmamalıdır.)
 6. Hafriyat çıkarılması ve nakliye Belediye ile görüşülerek yasal şekilde icra edilmelidir. Paletli kepçe yerine tekerlekleri olanlar tercih edilmelidir. Mevcut yollarımızda kamyonlara 20 tonun üzerinde hafriyat yüklenilmemelidir. Kamyonlarda kasa yükseltme ilavesi bulunmamalıdır. (Bu tonajın üstünde yükleme yapılarak yollarımıza zarar verilmesine müsaade edilmeyecektir.)
 7. İnşaat yapacak ev sahipleri yapacakları inşaat konusunda komşularını bilgilendirmeli ve mümkün olduğunca etrafı rahatsız edebilecek hususlardan kaçınmalıdırlar.
 8. Hafta içinde 08.00 – 21.00 hafta sonları ve tatil günlerinde 10.00 – 21.00 saatleri arasında gürültü çıkaran inşaat faaliyetlerinde bulunulmamalıdır. (Matkap, delici, kırıcı aletler, kepçe, kamyon çalıştırmak, çatı çakmak vb. faaliyetler) Kışın hava kararınca, yazın 19.00 dan sonra inşaat onarım faaliyetleri yapılmamalıdır. Taşeron ve işçiler mutlaka bu saatlerin dışında kooperatifi terk etmelidir.
 9. Ev sahipleri, inşaatında çalıştıracağı taşeron ve işçilerin kimliklerini bilmekten ve güvenlik soruşturmalarından sorumludur.
 10. Yollarda ve kaldırımda harç karımı yapılmamalı, böyle bir mecburiyet durumunda her akşam harç bol su ile yıkanarak yollar temizlenmelidir.
 11. İnşaat yapılan evin yanındaki bahçelere çöp ve moloz atılmamalı, geçici olarak konulmak zorunda kalınan malzemeler en kısa zamanda, en geç inşaat bitiminde kaldırılarak bahçeler eski haline getirilmelidir.
 12. İnşaat sırasında çimento torbası, naylon gibi her türlü çöp malzemesinin çevreye dağılması engellenmelidir. İnşaat ve taşınma sırasında ortaya çıkan atıklar uygun şekilde çöp konteynerlerine konulmalıdır.
 13. İnşaattan çıkan molozun atılması taşeronlarla yapılacak sözleşmeye dahil edilmesi sizlerin menfaatine olacak önemli bir konudur. (Molozların çöp kutularına konulması Belediyece yasaklanmıştır.)
 14. İnşaat çalışmalarına başlamadan önce yönetime müracaat edilerek su ve elektrik aboneliği ile ilgili evraklar alınmak suretiyle abonelikler yapılmalıdır.
YÖNETİM