loading

Taşeron Duyurusu                                                                15.10.2011
 
  
Değerli Üyelerimiz,

Kooperatifimizde; üyelerin yapımına bırakılmış olan imalatlarla ilgili olarak iş yaptıran üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar gözetilerek şu hususlara dikkat edilmesini istiyoruz.

·         Öncelikle, herhangi bir iş yaptırmak istediğinizde yüklenici ile mutlaka bir yazılı sözleşme yapılmalıdır.

·         Bu sözleşmede; işin tanımı, süresi, parasal bedeli ve bunun nasıl ödeneceği açıkça yer almalıdır.

·         Özellikle de iş bitmeden ödemenin tamamının yapılmamalıdır.

·         İstek halinde örnek sözleşme kooperatifimizden temin edilebilir.

Bilgilerinize saygı ile sunarız.
 

YÖNETİM KURULU